School voor beroepsgericht vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Van Dijk Educatie
Boeken, leer- en hulpmiddelen Schoolboeken en lesmateriaal worden door de school kosteloos beschikbaar gesteld. Dat gebeurt via Van Dijk Educatie. Ouders/verzorgers kunnen de boekenlijsten via de website van Van Dijk Educatie (www.vandijk.nl) inzien en boekenpakketten aanvragen.

Wel kan Van Dijk een bedrag aan borg (€75,-) in rekening brengen.
Deelname aan de borgregeling is vrijwillig.

Voor sommige lesmaterialen (zoals bijvoorbeeld een woordenboek of rekenmachine) ontvangt de school van het Rijk geen vergoeding. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat ze die zelf aanschaffen.

Kosten voor ouders/verzorgers
Zolang jongeren leerplichtig zijn, betalen ouders geen lesgeld. Voor die activiteiten en voorzieningen waarvoor de school van het Rijk geen vergoeding ontvangt, maar die de school wel noodzakelijk of wenselijk vindt, vraagt de school vrijwillige ouderbijdrages.

Er zijn vier soorten ouderbijdragen:

1. Schoolfonds (PSG breed)
2. Vrijwillige ouderbijdrage
3. Meerdaagse excursies en overige bijzondere activiteiten
4. Introductiedagen


Schoolfonds (PSG)
Het bestuur van de Purmerendse ScholenGroep heeft de algemene ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 op €21,50 vastgesteld. Deze bijdrage wordt beheerd in het schoolfonds en wordt aangewend voor:

• Huur van een kluisje € 10,00
• Schoolpas (leerlingenpas) € 10,00
• Ongevallen verzekering € 1,50

Nieuwe leerlingen betalen een extra bedrag van € 10,00 voor de aankoop van een slot met sleutel voor het kluisje op school. Deze blijven eigendom van de leerling.


Vrijwillige ouderbijdrage
Op elke school van de PSG bepaalt de schoolleiding in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad de hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is onder meer bestemd voor eendaagse excursies, vieringen, thema activiteiten en activiteiten ter ondersteuning van de opleiding.

De bijdrage is vrijwillig. Dit betekent wel dat leerlingen alleen mee kunnen doen aan de extra activiteten als de ouderbijdrage is betaald. Indien de kosten een belemmering vormen i.v.m. financiële situatie, neemt u dan contact op met de schoolleiding.

De vrijwillige ouderbijdragen schooljaar 2016-2017 is voor SG Gerrit Rietveld vastgesteld op € 50,-


Excursies en overige bijzondere activiteiten
Dit zijn bijdragen in de kosten voor meerdaagse en/of buitenlandse excursies of voor andere bijzondere activiteiten. Voorbeelden van bijzondere activiteiten zijn; talentklassen, externe cursussen, diploma’s en certificaten. Deelname aan deze meerdaagse en/of buitenlandse excursies en bijzondere activiteiten is vrijwillig. 


Introductiedagen 

Om leerlingen een goede start te bieden waarbij ze zo snel mogelijk vertrouwd raken met de nieuwe school, nieuwe klasgenoten en nieuwe docenten, organiseren wij voor de leerlingen introductiedagen. De kosten voor deze introductiedagen bedragen voor het eerste leerjaar €80,-.


IMG 9021

 

Klik en bekijk onze folder

2019.GR 7 260

 

Open huis 30 Januari 2019