School voor beroepsgericht vmbo basis, kader en gemengde leerweg
SG Gerrit Rietveld is een school die het onderwijs verzorgt voor de klassen van het derde en vierde leerjaar van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het VMBO voor de sectoren Dienstverlening & Commercie, Economie, Zorg & Welzijn en Techniek.

De school heeft een Algemeen Bijzondere signatuur en stelt zich open voor alle culturen en (geloofs)overtuigingen. SG Gerrit Rietveld heeft, door het aanbod van de verschillende leerwegen, een uitgesproken beroepsgerichte uitstraling. Jonge mensen leren voor een belangrijk deel door doen. Het leren van technisch-instrumentele vaardigheden en beroepscompetenties vindt in een krachtige leeromgeving plaats, zowel binnen de school als buiten de school (stages).

De schoolleiding bestaat uit:
Mevrouw Van de Loo - directeur
Meneer Verspuij - teamleider Zorg & Welzijn / Techniek
Meneer Brugmans - teamleider Economie / Zorg & Welzijn
Meneer Olsthoorn- teamleider onderbouw

SG Gerrit Rietveld is gevestigd aan de Spinnekop 1 te Purmerend. Het gebouw wordt gedeeld met een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs, het Regio College. Beide scholen, SG Gerrit Rietveld en Regio College, hebben de afgelopen jaren gezamenlijk een doorlopende leerlijn VMBO-MBO ontwikkeld en werken deze de komende jaren verder uit.

INSCHRIJVEN5-198