vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Algemene voorlichting 20-21

04
september
2020

Geachte ouders/verzorgers,

 

Door de coronamaatregelen is het dit schooljaar niet mogelijk om alle ouders uit te nodigen op school. Daarom hebben we ervoor gekozen om vanuit de schoolleiding voorlichting te geven met PowerPointvoorstellingen die voorzien is van gesproken tekst.

U kunt de voorstellingen bekijken op een moment dat voor u schikt. En wanneer gewenst, kunt u het op nog eens terugkijken.

 

De komende weken zal er iedere vrijdag een voorlichting zijn rondom een bepaald thema. Op deze manier spreiden we de veelheid aan informatie en kunt u als ouder bepalen over welke thema’s u meer wil weten. Er zal nadere informatie volgen over de begeleiding van loopbaanoriëntatie (LOB), programma van toetsing en afsluiting (PTA) en Positive Behavior Support (PBS).

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief en/of de voorlichting, kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding

Edith Pals

Hugo van den Berg

Suzanne Slort

Fiona Pronk

De volledige ouderagenda vind u via deze link:

Ouderagenda