basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Onze organisatie

SG Gerrit Rietveld is een school voor de gemengde leerweg, kader- en basisberoepsgerichte leerweg in het VMBO.

De school stelt zich open voor alle culturen en (geloofs)overtuigingen.

SG Gerrit Rietveld heeft, door het aanbod van de verschillende leerwegen, een uitgesproken beroepsgerichte uitstraling.

Jonge mensen leren voor een belangrijk deel door doen. Het leren van technisch-instrumentele vaardigheden en beroepscompetenties vindt in een krachtige leeromgeving plaats, zowel binnen de school als buiten de school (stages).

Onze schoolleiding bestaat uit:
• Mevr. Edith Pals, directeur
• Mevr. Berdien Meijberg, teamleider onderbouw
• Dhr. Hugo van den Berg, teamleider bovenbouw


SG Gerrit Rietveld maakt deel uit van de Purmerendse ScholenGroep. Meer informatie over onze organisatie is te vinden in het jaarboekje.


Ouderraad

Om de school goed te kunnen laten functioneren, is actieve betrokkenheid van ouders onmisbaar. Zo is er bijvoorbeeld hulp nodig in de bibliotheek, bij festiviteiten en bij culturele activiteiten. Er is altijd behoefte aan nieuwe leden. U kunt dan direct betrokken zijn bij de gang van zaken op onze school.

De ouderraad beslist in overleg met de schoolleiding over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Een deel van het budget wordt gebruikt voor het jaarlijkse mentor-uitje. Ook maakt de ouderraad budget vrij voor schoolfeesten, culturele activiteiten en ééndaagse excursies. Voor meerdaagse excursies is het budget ontoereikend. In dat geval wordt er apart een bedrag in rekening gebracht bij de ouders. Onder het kopje schoolkosten staat een overzicht van de activiteiten die worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

Heeft u interesse om deel te nemen in de ouderraad? Geef dit als ouder aan bij de mentor van uw kind of neem per mail contact op met mevrouw E.Pals (pse@psg.nl) voor een vrijblijvend gesprek.


Heeft u een vraag of opmerking? Mail ons!