vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Schoolkosten

Van Dijk Educatie
Boeken, leer- en hulpmiddelen Schoolboeken en lesmateriaal worden door de school kosteloos beschikbaar gesteld. Dat gebeurt via Van Dijk Educatie. Ouders/verzorgers kunnen de boekenlijsten via de website van Van Dijk Educatie (www.vandijk.nl) inzien en boekenpakketten aanvragen.

Wel kan Van Dijk een bedrag aan borg (€75,-) in rekening brengen.
Deelname aan de borgregeling is vrijwillig.

Voor sommige lesmaterialen (zoals bijvoorbeeld een woordenboek of rekenmachine) ontvangt de school van het Rijk geen vergoeding. Van ouders en leerlingen wordt verwacht dat ze die zelf aanschaffen.

Kosten voor ouders/verzorgers
Zolang jongeren leerplichtig zijn, betalen ouders geen lesgeld. Voor die activiteiten en voorzieningen waarvoor de school van het Rijk geen vergoeding ontvangt, maar die de school wel noodzakelijk of wenselijk vindt, vraagt de school vrijwillige ouderbijdrages.

Er zijn vier soorten ouderbijdragen:

  1. Schoolfonds (PSG breed)
  2. Vrijwillige ouderbijdrage
  3. Meerdaagse excursies en overige bijzondere activiteiten
  4. Introductiedagen

Verdere informatie vindt u in het jaarboekje.