vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Roos Maas

‘Liever een mix van praktijk en theorie’

Roos stapte over van de mavo naar het kaderberoepsgerichte vmbo.

Roos Maas

Roos Maas, 17 jaar, is begon na de middelbare school met de mbo-opleiding verpleegkundige. Op de middelbare school is ze van de mavo op SG Antoni Gaudí overgestapt naar het kaderberoepsgerichte vmbo op SG Gerrit Rietveld.

Met een basisschooladvies voor de mavo op zak, koos Roos voor SG Antoni Gaudí. Daar zat ze in een 'Ivar' klas waar zelfstandig plannen en zelf reflecteren op je voortgang centraal stond. 'Ik kwam tot de ontdekking dat ik daar eigenlijk veel moeite mee had. Ik werd er wel begeleid maar uiteindelijk moest ik steeds meer op mijn tenen gaan lopen. Na twee jaar heb ik besloten naar de kaderopleiding te gaan. Mijn cijfers op Gaudí waren goed genoeg, maar ik had wat meer rust in mijn hoofd nodig.' Mentor De Boer en haar ouders waren het met haar eens en er werd contact gelegd met het Rietveld.

De overstap van Gaudí naar Rietveld (toen nog 'College voor Beroepsonderwijs') verliep zonder problemen. Ze kon van start in de derde klas kader zorg en welzijn. Het viel docenten op dat Roos snel was afgeleid en daar had ze van bij het leren. 'Ze hadden wel door hoe ik in elkaar zat en ondersteunden me. Bij toetsen kon ik bijvoorbeeld met een koptelefoon naar muziek luisteren zodat ik me beter kon concentreren en mijn examens kon ik apart, op een rustige plek, afleggen. Mijn mentor stemde alles tevoren af met de andere docenten. Het verliep allemaal vlekkeloos.' Die begeleiding ging gelukkig zonder veel poespas: 'Ik wilde een zo normaal mogelijke schooltijd. Het ging er meer om dat ik wist dat, als ik aangaf hulp nodig te hebben, dat die er zou zijn. Dat alleen al gaf een enorme rust.' Nu ze de opleiding verpleegkundige volgt op het Regio College, dat in het zelfde gebouw is gevestigd als haar vorige school, loopt ze nog dagelijks haar oude docenten van het vmbo tegen het lijf. 'Ik vind het leuk om ze weer te zien en je merkt dat ze het leuk vinden om jou te zien. Ze weten wat ik nu doe en zijn nog altijd heel belangstellend.'

Brigitte Maas, moeder van Roos
Ik ben, behalve de moeder van Roos, ook docente op SG Gerrit Rietveld. Roos heeft er nooit last van gehad, dat haar moeder docent op school is. Ik hoorde wel eens wat in de lerarenkamer en wist wat er speelde. De manier waarop Roos is geholpen, hoort bij ons werk. Je signaleert wat er speelt bij het kind en daar handel je naar. Het draait altijd om de leerling en de vraag ‘Wat heb je nodig om goed te kunnen leren en functioneren op school?’