vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Vakantierooster

De scholen in de regio stemmen de schoolvakanties af. De vakantieroosters worden gebaseerd op landelijke richtlijnen van de overheid. Scholen kunnen daar van afwijken. Alleen de zomervakanties staan vast. Op de website van de rijksoverheid zijn de richtlijnen te vinden. Purmerend bevindt zich in de regio Noord.

Vastgesteld vakantierooster 2018-2019

Vakantie Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 22 oktober 2018 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 22 februari 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019 19 april 2019
Tweede Paasdag 22 april 2019 22 april 2019
Meivakantie*  23 april 2019 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei 2019 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019 10 juni 2019
Zomervakantie 15 juli 2019 23 augustus 2019


* In de week voor de meivakantie zijn, na de 2e Paasdag, een aantal organisatiedagen in het rooster verwerkt. Daardoor zijn leerlingen van 22 april tot en met 3 mei 2019 vrij.

De centraal schriftelijke examens v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. beginnen op donderdag 9 mei 2019.

 

Vastgesteld vakantierooster 2019-2020

Vakantie Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie 21 oktober 2019 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 21 februari 2020
Goede Vrijdag 10 april 2020 10 april 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020 13 april 2020
Meivakantie*  22 april 2020 5 mei 2020
Hemelvaart+vrijdag 21 mei 2020 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020 1 juni 2020
Zomervakantie 6 juli 2020 14 augustus 2020

 

* Ook in schooljaar 19-20 is er weer twee weken meivakantie. In verband met de start van het Centraal Eindexamen, lukt dat niet in twee 'volle' weken. Daarom is in overleg met andere VO scholen in de regio gekozen om te starten op een woensdag (22 april 2020) en te eindigen op dinsdag (5 mei 2020). Koningsdag (27 april 2020) en Bevrijdingsdag (mei 2020) vallen in de meivakantie.

De centraal schriftelijke examens v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. beginnen op donderdag 7 mei 2020.

Inloggen bij:

Mijn school