vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Voorlichting filmpje 20-21

04
september
2020

Geachte ouders/verzorgers,

Het schooljaar zijn we met elkaar goed begonnen. Er heeft een driehoekgesprek plaatsgevonden met de leerling, de ouders en de mentor. Aanvullend op deze mooie gesprekken, willen we u graag algemene informatie geven over het reilen en zeilen op het Gerrit Rietveld.

 

Door de coronamaatregelen is het dit schooljaar niet mogelijk om alle ouders per leerjaar uit te nodigen op school. Daarom hebben we ervoor gekozen om vanuit de schoolleiding een voorlichting te geven met een PowerPointvoorstelling die voorzien is van gesproken tekst. U kunt de voorlichting bekijken op een moment dat voor u schikt. Wanneer gewenst, kunt u het op een later moment nog eens terugkijken.

Voorlichting 20-21

 

De komende weken zal er iedere vrijdag een voorlichting zijn rondom een bepaald thema. Op deze manier spreiden we de veelheid aan informatie en kunt u als ouder bepalen over welke thema’s u meer wil weten. Er zal nadere informatie volgen over de begeleiding van loopbaanoriëntatie (LOB), programma van toetsing en afsluiting (PTA) en Positive Behavior Support (PBS).

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief en/of de voorlichting, kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de schoolleiding

Edith Pals

Hugo van den Berg

Fiona Pronk

Schoolkrant

SG Gerrit Rietveld geeft elke twee maanden een schoolkrant uit. Leerlingen en ouders lezen hierin de laatste nieuwtjes, belangrijke informatie en leuke highlights.