basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Bevorderingsnormen


Van leerjaar 1 basis naar 2 basis

De leerling gaat over naar het 2e leerjaar als uit het rapport blijkt dat de leerling voldoet aan de overgangsnorm. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past.


Overgangsnorm:

 • Maximaal 1 minpunt of 2 minpunten met als compensatie een 7.
 • Bij 3 minpunten voldoet de leerling niet aan de overgangseisen.

Van leerjaar 1 basis naar 2 basis/kader

De leerling gaat over naar het 2e leerjaar basis/kader als uit het rapport blijkt dat de leerling bovengemiddeld goed presteert. Het klassenteam maakt een inschatting of het behalen van een kader-diploma mogelijk is. Gedurende het jaar kunnen daarvoor bij de leerlingen toetsen worden afgenomen op kaderniveau.

 

Overgangsnorm:

 • Alle vakken voldoende
 • Tenminste een 8 of hoger voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde
 • Een gemiddelde van 7,5 over alle vakken
 • Op advies van het klassenteam

 

Van leerjaar 1 kader naar 2 kader

De leerling gaat over naar het 2e leerjaar als uit het rapport blijkt dat de leerling voldoet aan de overgangsnorm. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past.

 

Overgangsnorm:

 • Maximaal 1 minpunt of 2 minpunten met als compensatie een 7.
 • Bij 3 minpunten voldoet de leerling niet aan de overgangseisen.

 

Van leerjaar 1 kader naar 2 kader- / gemengde leerweg

De leerling gaat over naar het 2e leerjaar kader- / gemengde leerweg als uit het rapport blijkt dat de leerling bovengemiddeld goed presteert. Het klassenteam maakt een inschatting of het behalen van een diploma gemengde- of theoretische leerweg mogelijk is. Gedurende het jaar kunnen daarvoor bij de leerlingen toetsen worden afgenomen op het niveau van de theoretische leerweg.

Overgangsnorm:

 • Alle vakken voldoende
 • Een 8 of hoger voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde
 • Een gemiddelde van 7,5 over alle vakken
 • Op advies van het klassenteam

Van leerjaar 1 kader/gemengd naar 2 kader/gemengd

De leerling gaat over naar het 2e leerjaar als uit het rapport blijkt dat de leerling voldoet aan de overgangsnorm. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past.

Overgangsnorm:

 • Maximaal 1 minpunt of 2 minpunten met als compensatie een 7.
 • Bij 3 minpunten voldoet de leerling niet aan de overgangseisen.

Van leerjaar 2 naar 3

De leerling gaat over naar het 3e leerjaar als uit het rapport blijkt dat de leerling voldoet aan de overgangsnorm. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past.

Overgangsnorm:

 • Maximaal 1 minpunt of 2 minpunten met als compensatie een 7.
 • Bij 3 minpunten voldoet de leerling niet aan de overgangseisen.
 • Naast het voldoen aan de overgangsnorm is ook een positief advies van de praktijkdocent nodig voor de sector die de leerling voor de bovenbouw heeft gekozen.

Voor de overgang naar een andere leerweg is een positief advies van het gehele klassenteam, onder leiding van de teamleider, vereist.


Van leerjaar 3 naar 4

De leerling gaat over naar het 4e leerjaar als uit de cijferlijst èn het PTA- overzicht blijkt dat de leerling voldoet aan de examennormen, zoals die aan een leerling in het 4e leerjaar worden gesteld. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de teamleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past. Voor leerlingen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, is een aanmelding op een ROC een mogelijkheid.

Overgangsnorm:

 • het gemiddelde cijfer van alle vakken is minimaal 5,5
 • maximaal 1 minpunt of 2 minpunten met als compensatie een 7,0
 • het cijfer van het profielvak moet minimaal 5,5 zijn
 • alle handelingsopdrachten moeten afgerond zijn met een V (voldoende) of G (goed).
 • Bij drie minpunten en/of een onvoldoende voor een handelingsdeel voldoet de leerling niet aan de overgangseisen.
 • Voor de overgang naar een andere leerweg is een positief advies van het gehele klassenteam, onder leiding van de teamleider, vereist.