vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Bijlage 1 Adressen en telefoonnummers


Inspectie van het Onderwijs, Kantoor Haarlem

Hebt u vragen over het onderwijs aan de overheid, ministerie van onderwijs of inspectie bel dan met de Rijksoverheid, telefoonnummer 1400. Of ga naar rijksoverheid.nl voor meer informatie.


Vertrouwensinspecteur

Centraal Meldpunt vertrouwensinspecteur, telefoonnummer: 0900 1113111.


Schoolarts

Mevr. M. Gibson, jeugdarts
Basisgezondheidsdienst, afd. Jeugdgezondheidszorg
Waterlandlaan 65, 1441 RS Purmerend
Telefoon: 0900 2545454
E-mail: info@ggdzw.nl

De schoolarts is telefonisch te bereiken op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.


Politie

Mevrouw K. Honcoop en de heer A. Riet (jeugdambassadeur zijn de schoolcontactpersonen van Politie Zaanstreek-Waterland, bureau Waterlandlaan. Ze zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de Politie: 0900-8844.


Van Dijk Studieboeken

Postbus 23, 8260 AA Kampen
tel: 038 315757
www.vandijk.nl