basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Bijlage 1 Adressen en telefoonnummers


Inspectie van het Onderwijs, Kantoor Haarlem

Hebt u vragen over het onderwijs aan de overheid, ministerie van onderwijs of inspectie bel dan met de Rijksoverheid, telefoonnummer 1400. Of ga naar rijksoverheid.nl voor meer informatie.

 

Externe vertrouwenspersonen

Dit is een professional buiten de schoolorganisatie. Hij/zij is ervoor om iemand met een klacht objectief en professioneel te begeleiden bij het aanhangig maken van hun klacht.
De externe vertrouwenspersoon informeert, adviseert en begeleidt de klager tijdens de behandeling van de klacht, ook bij de klachtencommissie.

Bij de PSG zijn dit voor leerlingen, ouders en medewerkers:

Mevr. Labree en Mevr. Ursem, GGD Hollands Noorden

Telefoonnummer: 088-0100550

 

Vertrouwenspersoon integriteit

Een vertrouwenspersoon integriteit adviseert en staat een melder bij wanneer er het
vermoeden is van een misstand. Hij/ zij heeft in eerste plaats een klankbordfunctie.
Bij de PSG is dit:

Mevr. Noyons, Human CapitalCare
020-3057010
n.noyons@humancapitalcare.nl

 

Vertrouwensinspecteur onderwijs

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school of opleiding (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

• seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
• seksuele intimidatie
• psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
• discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteur luistert en informeert. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook,
bijvoorbeeld over een traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
De vertrouwensinspecteur zoekt niet uit wat er gebeurd is (waarheidsvinding). Hij kan niet zelf zorgen
voor een oplossing, maar wel helpen om een oplossing te bereiken. Bovendien doet de
vertrouwensinspecteur niet zelf aangifte, maar zal wel aangeven wanneer aangifte mogelijk of zelfs verplicht is.

 

Schoolarts

Mevr. M. Gibson, jeugdarts
Basisgezondheidsdienst, afd. Jeugdgezondheidszorg
Waterlandlaan 65, 1441 RS Purmerend
Telefoon: 0900 2545454
E-mail: info@ggdzw.nl

De schoolarts is telefonisch te bereiken op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.


Politie

Mevrouw K. Honcoop en de heer A. Riet (jeugdambassadeur zijn de schoolcontactpersonen van Politie Zaanstreek-Waterland, bureau Waterlandlaan. Ze zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de Politie: 0900-8844.