vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Informatie aan gescheiden ouders

Soms doet de situatie zich voor dat ouders niet meer gehuwd of samenwonend zijn en een van beiden niet meer op hetzelfde adres woont als de leerling. In aansluiting op de Nederlandse wet- en regelgeving hanteert de PSG de regeling zoals die in het Protocol Gescheiden Ouders is vastgelegd.

Het Protocol Gescheiden Ouders is opgenomen in de Schoolgids (gepubliceerd op www.psg.nl) en tevens als apart document te vinden op de website van de PSG onder ‘praktische informatie’.