basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Kledingcode

De leerling is gehouden geen belemmeringen op te werpen die de communicatie tussen docent en leerling en die tussen leerlingen onderling bemoeilijken. Daartoe wordt in ieder geval gerekend het geheel of gedeeltelijk bedekken van het gelaat, het dragen van donkere of spiegelende brillenglazen en het belemmeren van het gehoorvermogen door het dragen van koptelefoons of soortgelijke producten. De school kan voorts eisen stellen aan kleding wanneer deze aan bepaalde doelmatigheidseisen moet voldoen (bijvoorbeeld gymkleding) of noodzakelijk is in verband met de veiligheid, dan wel aan normen van fatsoen op school en op stageadressen.