basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Maatschappelijke stage

De PSG is verankerd in Purmerend en de regio. De PSG is met zes scholen, een belangrijke speler in Waterland. Die rol en die verantwoordelijkheid pakt de PSG ook op. We willen onze leerlingen leren maatschappelijk te functioneren in een complexe, multiculturele en wereldwijde maatschappij.

Dat we daarbij samenwerken en de hulp inroepen van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, andere onderwijsinstellingen en de politiek is niet meer dan vanzelfsprekend. Hoewel maatschappelijke stages niet meer verplicht zijn, kunnen scholen er nog wel voor kiezen maatschappelijke stages in te zetten.

De maatschappelijke stage wordt meestal buiten schooltijd gelopen, maar kan soms ook binnen schooltijd georganiseerd worden door de school (interne stages). Als een school ervoor kiest om leerlingen een maatschappelijke stage te laten volgen, dan organiseert de school de stage op een manier die het beste past bij het onderwijsprogramma van de school.