basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Schorsing

Schorsing kan voor één dag of voor meerdere dagen opgelegd worden. Schorsing betekent dat een leerling voor de duur van de schorsing verboden is de reguliere lessen bij te wonen. Gedurende de schorsing moet de leerling op school werken in een aparte ruimte.

Schorsing is een ernstige maatregel, die wordt opgelegd om duidelijk te maken dat bepaald gedrag door de school niet geaccepteerd kan worden. Een geschorste leerling kan alleen terugkeren in de reguliere les nadat een gesprek heeft plaatsgehad tussen degene die de schorsing oplegt en de geschorste leerling in het bijzijn van zijn/haar ouders.

Als een leerling geschorst wordt ontvangen de ouders en de leerling hiervan een bericht per brief. Hierin staat ook hoe er bezwaar gemaakt kan worden. Meerdaagse schorsingen moeten altijd gemeld worden bij zowel de leerplichtambtenaar als de onderwijsinspecteur.