basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Vertrouwensdocenten en vertrouwensinspectie

Elke school heeft twee interne vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. Vertrouwenspersonen werken volgens een vast protocol. Leerlingen kunnen zich op eigen initiatief wenden tot een van de vertrouwenspersonen. Leerlingen kunnen melding maken van klachten op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • lichamelijk geweld
  • grove pesterijen
  • geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering.


Leerlingen en hun ouders of verzorgers kunnen contact opnemen met vertrouwenspersonen. De gegevens kunt u alleen inzien als u inlogt.  

Vertrouwensinspectie Mocht u er met de interne of externe vertrouwenspersonen niet uit komen dan kunt u zich wenden tot de Inspectie van het Onderwijs. Bij de inspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten op bovengenoemde gebieden. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 1113111 (lokaal tarief).

Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen (leerlingen, ouders, personeelsleden) en helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

Meldplicht seksueel geweld Bij ernstige situaties waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict én waarbij een leerling betrokken is, is de school verplicht, ter bescherming van alle leerlingen, tot het doen van aangifte bij de officier van justitie.

De schoolleiding, de interne en externe vertrouwenspersonen zullen hierin met alle zorgvuldigheid handelen.

Vertrouwenspersonen

Jan van Egmond Lyceum
Mevrouw E. Bakker
De heer E. Romkes


Da Vinci College
Mevrouw S. Heiner Sas
De heer S. Roosingh


SG Antoni Gaudí
De heer M. Nieuwenhuijs
Mevrouw N. Schermerhorn


SG Gerrit Rietveld
Mevrouw B. Maas
De heer R. Jansen


SG Nelson Mandela
Mevrouw E. Dijkstra
Mannelijke vertrouwenspersoon: vacature


SG W.J. Bladergroen
Mevrouw C. Hergers
De heer P. Hentenaar