basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Leervorderingen

Op verschillende vaste momenten in het jaar is er contact tussen ouders en school over de leervorderingen tijdens de driehoeksgesprekken.

Via ons digitale leerlingvolgsysteem Magister kunt u te allen tijde de leervorderingen en aanwezigheid van uw kind volgen en thuis bespreken. Magister is te vinden via de link op onze website (rietveld.psg.nl). Er is ook een app voor de mobiele telefoon beschikbaar.

U kunt hier ook zien of uw kind te laat is gekomen en/of afwezig is geweest. Nieuwe leerlingen en ouders krijgen aan het begin van het schooljaar hiervoor een inlogcode.

Wij vinden het belangrijk dat ouders op deze manier betrokken zijn bij het leerproces van hun kind.

De mentor is het eerste aanspreekpunt in school. Voor de leerling, maar ook voor de ouders. Zodra daar aanleiding toe is, neemt de mentor contact met u op. Dit kan dan gaan over de resultaten, maar bijvoorbeeld ook over te laat komen, verzuim of verwijdering uit de les.

 

Vaste contactmomenten

Rapporten

De leerlingen van klas 1 t/m 3 krijgen vier rapporten per jaar waarop de resultaten staan die de leerling behaald heeft. Driemaal per jaar worden de ouders door de mentor uitgenodigd voor een driehoeksgesprek naar aanleiding van het rapport.

Cijferlijsten
Elke leerling in klas 3 en 4 krijgt een aantal keer per jaar een cijferlijst mee naar huis met daarop de behaalde resultaten van de schoolexamens (SE).

 

Driehoeksgesprekken en mentorcontact

Het eerste driehoeksgesprek van het schooljaar vindt aan het begin van het schooljaar plaats met als doel om kennis te maken en belangrijke informatie uit te wisselen.

Als ouder kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de mentor en vragen hoe het gaat. Hoe de informatie aan gescheiden ouders is geregeld kunt u lezen in de bijlage 2 onder punt vier: Informatie aan gescheiden ouders.