basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Praktische informatie

SMS-alert

Ouders kunnen meedoen met SMS-alert. Als zij hun mobiele telefoonnummer opgeven bij de administratie dan krijgen zij bericht bij ongeoorloofde absentie en te laat komen.

Roosterzaken

Het actuele rooster is zichtbaar in Magister, ook alle roosterwijzigingen zijn daar te vinden.

Waarnemingslessen

Als een docent ziek of afwezig is, dan wordt er zoveel mogelijk gezorgd voor een invaldocent. Dit betekent dat de leerlingen geen vrij krijgen, maar dat een andere docent waarneemt. Soms wordt een vak verplaatst, zodat de leerling eerder uit is of later kan beginnen. Het kan gebeuren dat een docent zich in de ochtend ziek meldt. Via de groepsapp worden leerlingen hiervan op de hoogte gesteld om te voorkomen dat leerlingen voor niets naar school komen. Ook wordt uitval zo spoedig mogelijk in het rooster in Magister verwerkt. Wij adviseren om voor vertrek van huis nog even het rooster in Magister te raadplegen.

 

Schoolspullen

Naast boeken en laptop hebben alle leerlingen natuurlijk ook andere materialen nodig om de lessen goed te kunnen volgen. Welke dat zijn, hangt af van het leerjaar. Bij de plaatsingsbrief ontvangt elk kind een lijst met aan te schaffen materialen.


De website

Op onze website rietveld.psg.nl vind u het laatste nieuws, onze agenda en allerlei andere informatie. Ook staan er links naar de belangrijkste andere websites van onze school. Onder andere magister.

Via mijn.psg.nl zijn er nog meer links te vinden. Zo kunt u uw kind absent melden en algemene informatie vinden.

Vakantierooster 2023-2024