vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Schoolkosten

Op elke school bepaalt de ouderraad in overleg met de schoolleiding de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor kosten van activiteiten die deel uitmaken van het curriculum (het lesplan) van één of meer vakken of zijn gericht op het keuzeproces van leerlingen met het oog op hun vervolgopleiding. Uit de ouderbijdrage worden bijvoorbeeld betaald excursies van maximaal één dag, museumbezoek, introductieactiviteiten of schaatsactiviteiten.

In principe nemen alle leerlingen aan dergelijke activiteiten deel. 

De kosten die door school aan ouders in rekening worden gebracht, worden vastgesteld aan het begin van het schooljaar. Dit om te voorkomen dat er in de loop van het jaar onverwacht nog een bijdrage moet worden gedaan. U ontvangt een rekening in de loop van het schooljaar. De ouderraad beslist over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.


Algemeen
  • Schoolfonds (kluisje, verzekeringen, schoolpas) € 21,50
  • Ouderbijdrage (eendaagse excursies en uitstapjes) € 60
  • Kluisslot en sleutels (alleen voor nieuwe leerlingen) € 10

Schoolspecifiek
  • Klas 1: Introductiedag eigen bijdrage € 70
  • Klas 1 + 2: Talentklassen (Sport/ICT/Kunst) € 100
  • Klas 3: Introductiedag € 5 (alle profielen)
  • Klas 3: buitenlandreis (onder voorbehoud i.v.m. Covid-19) richtprijs € 300,-.

 

Deze bedragen moeten we geïncasseerd hebben alvorens uw kind kan deelnemen aan de meerdaagse excursies en/of de talentklassen. Bij onvoldoende bijdragen kan het zijn dat excursies niet of anders georganiseerd worden.