basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Schoolkosten

In Nederland is bij wet geregeld wat wel en niet mag als het gaat om het innen van schoolkosten. De wet zorgt ervoor dat alle leerlingen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Er zijn vier categorieën schoolkosten.

 

Boeken en licenties

Een eerste categorie is voor rekening van de school. Het gaat dan om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft. Bij ons op school zijn dat: alle leerboeken, werkboeken, eigen gemaakt lesmateriaal en alle licenties van digitale methodes.

 

Aan te schaffen materialen

Een tweede categorie is voor rekening van de ouder. Het gaat om de door ons voorgeschreven materialen die vaak meerdere schooljaren meegaan.

agenda markeerstift lijm 3 snelhechters
etui kleurpotloden potloden (HB en 2B) 10 lijntjes schriften (A5 klein)
pennen puntenslijper 23-ringsmap + 10 tabbladen Ringbladen met lijntjes 5 blokjes schriften 10 mm x 10 mm (A5 klein)
passer gum geodriehoeken rekenmachine Casio fx-82ms (82-tl)
viltstiften schaartje liniaal 30 cm  

 

Voor verschillende vakken zal de docent bij de eerste les vertellen wat voor het betreffende vak nodig is. Voor lichamelijke opvoeding hebben alle leerlingen zaalschoenen (zonder zwarte zolen) nodig. In de bovenbouw vragen wij bij sommige profielvakken om voorgeschreven kleding aan te schaffen.

Kosten interessegebied Dienstverlening & Bewegen sportshirt €20,-
Kosten praktijkkleding bij de techniekprofielen PIE en M&T    overall € 23,- veiligheidsschoenen € 37,-

 

Laptop

Een derde categorie is voor rekening van de ouder en betreft de aanschaf van een laptop of tablet. Bij ons op school betekent dit dat wij een aanbod hebben om een laptop te kopen en ook huren is een mogelijkheid. Daarnaast mag een leerling een eigen device meebrengen (voor specificaties laptop klik hier)

Wij bieden voor leerlingen die geen beschikking hebben over een eigen device een alternatief voor intern gebruik.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De vierde categorie is die van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit is een niet-verplichte financiële bijdrage die ouders jaarlijks kunnen doen. Bij ons op school kunnen wij met deze gelden extra leuke activiteiten voor alle leerlingen organiseren. Leerlingen waarvan de ouders niet hebben betaald, gaan ook mee. Het bedrag wordt jaarlijks door de ouderraad, met instemming van de medezeggenschapsraad, vastgesteld. De ouderraad bepaalt, met de input uit de verschillende jaarlagen wat er per schooljaar wordt aangeboden. Bij ons op school zijn dat:

 

In alle leerjaren

Specifieke leerjaren

mentoruitje

Excursie in de activiteitenweek leerjaar 1 (Artis) en 2 (Filmmuseum Eye)

schaatsen in de week voor de kerstvakantie

Diverse activiteiten in de activiteitenweek leerjaar 1 en 2

kerstontbijt

Bijdrage aan de diplomering voor alle eindexamenkandidaten

schoolfeest

Kennismaken met het profiel introductie leerjaar 3

sportdagen

Introductie leerjaar 4 in Esport H20

sinterklaasviering

 

 

Kosten vrijwillige ouderbijdrage voor alle leerjaren      € 70,-

Onder deze laatste categorie vallen ook nog andere activiteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma vallen en apart gefactureerd worden. Bij ons op school gaat het dan om het brugklaskamp, Poldersport (introductie-activiteit leerjaar 3) en de buitenlandreis in leerjaar 3. Het brugklaskamp en de buitenlandreis kunnen in twee termijnen worden betaald. U ontvangt uitgebreide communicatie over het innen van deze bedragen. Bij onvoldoende bijdragen kan het zijn dat de excursies en reizen niet door kunnen gaan of anders georganiseerd worden.

 

Kosten brugklaskamp (1 of 2 termijnen) € 135,-
Kosten Poldersport (introductieactiviteit leerjaar 3)  € 32,50
Kosten buitenlandreis in leerjaar 3  € 320,- (richtprijs)