basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Schoolloopbaan


De mentor als spil in de begeleiding

De mentor begeleidt de leerling bij zijn of haar schoolloopbaan op SG Gerrit Rietveld. De mentor is op de hoogte van de leervorderingen en de ontwikkeling van de leerling. De mentor voert gesprekken met de leerling over diens persoonlijke ontwikkeling en talenten. Samen met de leerling onderzoekt de mentor welk profiel, welke beroepsrichting het beste bij de leerling past. De ontwikkelingen worden door de leerling bijgehouden in een portfolio, de “Rietveldmap”. De mentor overlegt een aantal keren per jaar met het klassenteam over de vorderingen.


Extra hulp

Op SG Gerrit Rietveld zijn er mogelijkheden voor extra hulp. De coördinatie van deze extra hulp staat onder leiding van het ondersteuningsteam. De extra hulp kan onder andere bestaan uit Remedial Teaching (RT), begeleidingsuren, huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheidstraining, faalangstreductietraining of schoolmaatschappelijk werk. De mentor kan in overleg met ouders en teamleider, een leerling aanmelden voor extra zorg. Meer hierover kunt u in de bijlage onder het kopje ‘leerlingenzorg’ lezen.


Profielkeuze en loopbaanoriëntatie (LOB)

De mentor begeleidt, in samenwerking met de loopbaancoördinatoren, de profiel- en loopbaankeuze van de leerling op SG Gerrit Rietveld. Daarnaast worden speciale voorlichtingsavonden voor ouders en leerlingen georganiseerd.

Op SG Gerrit Rietveld maken leerlingen aan het einde van de tweede klas een keuze voor een profiel in de bovenbouw. Vanaf de eerste klas wordt de leerling voorbereid om een keuze te maken. Daarbij gaan we uit van de talenten en interesses van de leerling en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt o.a. tijdens de beroepsgerichte praktijklessen in klas 1 en 2. Ook bij het contact met de mentor en tijdens de Rietveld-uren is bovenstaande onderwerp van studie en gesprek.

In het vierde leerjaar maken onze leerlingen de keuze voor een vervolgopleiding in het mbo. Hiervoor vinden ondersteunende activiteiten plaats zoals de beroepenmarkt en leerlingsbezoekdagen op het mbo.

 

Loopbaancoördinator

Ouders en/of leerlingen die vragen hebben over de opleiding of een vervolgopleiding, kunnen een afspraak maken met de loonbaarcoordinator.

Voor de onderbouw mevrouw B. Maas-Zwijnenburg (mas@psg.nl)

Voor de bovenbouw mevrouw L. Beers (bsu@psg.nl)