basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Passend onderwijs

Passend onderwijs gaat niet uit van eventuele beperkingen maar van de mogelijkheden van kinderen. Met passend onderwijs willen we zoveel mogelijk kinderen onderwijs laten volgen op een gewone school in hun buurt. Voor kinderen die dat echt nodig hebben, blijft het speciaal onderwijs bestaan.

Elke school van de PSG heeft een zgn. ondersteuningsprofiel aangemaakt. Meer informatie over de ondersteuning die een school leerlingen en ouders kan aanbieden is via deze link toegankelijk.

Samenwerking
De scholen in de regio Waterland werken nauw met elkaar samen om het passend onderwijs goed in te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel in het voortgezet onderwijs (VO SVO Waterland) als in het primair onderwijs. Samen zorgen ze ervoor dat er straks voor alle leerlingen in Waterland een passende onderwijsplek is. Meestal is dit in de regio Waterland, maar soms is er speciale ondersteuning buiten de regio nodig zoals bij Heliomare of Visio.

Betekent passend onderwijs dat scholen alle kinderen moeten aannemen?
Met ingang van het passend onderwijs gaat de zorgplicht in. Dat betekent dat schoolbesturen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die zich bij een van hun scholen aanmeldt een meest passende onderwijsplek krijgt. De schoolbesturen hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband gaat met de school en de ouders op zoek naar de meest geschikte school als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Die passende onderwijsplek kan zijn op de eigen school, maar dat kan ook op een andere reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs of een school voor praktijkonderwijs.

Het draait om de leerling

Op SG Gerrit Rietveld staat de ontwikkeling van talenten van de leerling centraal. Welke sector of welk beroep past bij jou?

Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde leerweg of theoretische leerweg in het vmbo willen volgen, zijn welkom op SG Gerrit Rietveld. We leren door te doen. Er is veel te kiezen:

 • Dienstverlening en Producten (D&P)
  • Ondernemen & ICT
  • Dienstverlening & Zorg
  • Dienstverlening & Bewegen
  • Ontwerpen en maken
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)

We proberen praktijkopdrachten zo écht mogelijk te maken. Daarvoor werken wij regelmatig samen met bedrijven en instellingen uit de buurt.

  check dan onze socials. Echt té leuk!      

Waarom SG Gerrit Rietveld? 

Mensen leren door te doen: dat is bij ons zeker! Dat kan zijn iets bouwen of sleutelen, een winkel inrichten, iets doen met verzorging of mensen helpen. Zo kom je er achter wat bij je past en leer je ook nog met plezier!

Orientatie op beroep
Op SG Gerrit Rietveld staat de ontwikkeling van talenten centraal. De mentor is de spil in de begeleiding. De mentor is tevens loopbaancoach en heeft regelmatig terugkerende gesprekken met de leerling om hem of haar te begeleiden bij de studieloopbaan.

Met plezier naar school
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. De school moet een plek zijn waar je je thuis voelt en waar je jezelf kunt zijn. Naast de lessen is er tijd voor ontspanning. Schoolfeesten, excursies, mentor-uitjes en sportdagen horen daar bij.

Passend onderwijs
Passend onderwijs gaat niet uit van eventuele beperkingen maar van de mogelijkheden van kinderen. Met passend onderwijs willen we zoveel mogelijk kinderen onderwijs laten volgen op een gewone school in hun buurt. Lees meer. 

Doorlopend onderwijs vmbo-mbo 

SG Gerrit Rietveld werkt samen met het Regio College en Horizon College, die mbo-opleidingen verzorgen. De samenwerking bestaat al sinds 2003.

Docenten van beide opleidingen brengen doorlopende leerlijnen tot stand tussen het vmbo en het mbo: starten op het vmbo en eindigen met een mbo-diploma. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord. Sommige leerlingen kunnen sneller door de stof heen (en volgen de zg. turbo-routes) en volgen al tijdens hun vmbo-opleiding lesmodules van het mbo. Dat scheelt ze tijd! Voor sommige leerlingen wordt de mbo-opleiding zo met een jaar verkort. Anderen zijn weer meer gebaat bij verdieping, waarmee ze bijvoorbeeld een dubbele kwalificatie kunnen halen.

Welke route de leerling ook kiest: de kansen op de arbeidsmarkt of een betere vervolgopleiding worden altijd groter.