vmbo basis, kader en gemengde leerweg

Veiligheid

SG Gerrit Rietveld is een veilige school. Om dit te bewerkstelligen hebben we een aantal schoolafspraken opgesteld. De eerst aangewezen persoon die een taak heeft op dit gebied is de mentor. Bijvoorbeeld besteedt de mentor op klassenniveau aandacht aan pesten en het voorkomen daarvan. (Ons pestprotocol is terug te vinden op mijnschool.psg.nl.) Ook individuele problemen met pesten worden eerst met de mentor besproken. Samen gaan zij op zoek naar een oplossing.

 
Leerlingbegeleider

Wij hebben op school een leerlingbegeleider, mevrouw E. Scheelings, die de mentoren en teamleiders ondersteunt bij het creëren van een veilig sociaal klimaat. De leerlingbegeleider is onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van het pestprotocol en is contactpersoon voor de politie. Leerlingen en ouders kunnen contact leggen met de leerlingbegeleider voor advies, ondersteuning, vragen en het melden van pesten.


Vertrouwensdocent

Leerlingen die iets in vertrouwen willen vertellen kunnen zich wenden tot één van de vertrouwensdocenten van de school, mw. B. Maas (mas@psg.nl) en dhr. R. Jansen (Jsn@psg.nl). De vertrouwensdocent kan helpen problemen te verduidelijken en advies geven over hoe er het beste gehandeld kan worden. Bijvoorbeeld als er sprake is van ongewenste intimiteiten.

Kluisje

SG Gerrit Rietveld maakt onderdeel uit van de samenleving. Helaas is niet iedereen even eerlijk. Elke leerling heeft een kluisje waarin alle spullen kunnen worden opgeborgen. De school is niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van eigendom van de leerling.


Kostbare bezittingen

De leerlingen doen er verstandig aan geen eigendommen van anderen in hun kluisje op te bergen of te bewaren. Zo kan er geen onduidelijkheid ontstaan wie waarvoor verantwoordelijk is. Kostbare bezittingen kun je beter thuis laten. Juist in de pauzes worden tassen vaak overal neergelegd, met de kans op diefstal. De bezittingen van leerlingen zijn van school uit niet verzekerd tegen diefstal of beschadiging. Onderling ruilen van kluisjes is niet toegestaan! De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of beschadiging van privé-eigendommen, zoals petten, media-spelers, iPads, smartphones of tablets. Ook niet als de privé-eigendommen uit een kluisje zijn ontvreemd. Wel kunt u in voorkomende gevallen vaak uw eigen inboedelverzekering aanspreken.

 

Veiligheidsvoorschriften

De leerlingen zijn verplicht om de veiligheidsvoorschriften die in de (praktijk) lokalen hangen op te volgen. In het belang van de veiligheid dient de leerling te allen tijde de aanwijzingen van de vakdocenten op te volgen.

Meer informatie over het onderwerp veiligheid vindt u in bijlage 2 van dit jaarboekje.