basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Computergebruik

De school stelt leerlingen computers ter beschikking om te gebruiken als hulpmiddel bij het onderwijs. De leerlingen kunnen een computer gebruiken volgens de richtlijnen van een docent of mediatheekmedewerker. Elke gebruiker moet inloggen met de individuele loginnaam en pincode/wachtwoord die bij aanvang van de schoolcarrière eenmalig worden verstrekt. Deze loginnaam is strikt persoonlijk en ook de daarbij verstrekte pincode mag niet met anderen worden gedeeld. Het gebruik van de computers is aan regels gebonden. Deze regels worden per brief tegelijk met de loginnaam bekend gemaakt. In ieder geval is het niet toegestaan om:

  • Pornografisch, racistisch en/of godslasterlijk materiaal te bekijken, verzenden of te bewaren.
  • Onder valse naam toegang tot het netwerk te krijgen.
  • Schade toe te brengen aan gegevens of materiaal van de PSG, medewerkers van de PSG of medeleerlingen.


Het gebruik van e-mail en internet is alleen toegestaan voor schoolgebruik. De PSG heeft een speciale Gedragscode Internet, e-mail en gebruik online platforms en een Protocol gebruik Sociale Media opgesteld waar een ieder aan gehouden is. De volledige tekst van deze gedragscodes is ook online terug te vinden op www.psg.nl.