basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

De Purmerendse ScholenGroep

In de Purmerendse ScholenGroep (PSG) werken zes scholen samen. Zij verzorgen een breed aanbod in opleidingen en leerwegen in het voortgezet onderwijs voor de regio Waterland. Onze scholen bieden naar grondslag openbaar of bijzonder onderwijs en hanteren elk een uiteenlopende pedagogisch-didactische aanpak. Deze diversiteit geeft ouders en leerlingen de mogelijkheid tot kiezen en geeft onze scholen de mogelijkheid om leerlingen maatwerk aan te bieden.


De scholen

De PSG bestaat uit het Jan van Egmond Lyceum (havo, atheneum, gymnasium), het Da Vinci College (havo, tweetalig havo, atheneum, tweetalig atheneum), SG Nelson Mandela (mavo, mavo/havo, gemengde leerweg), SG Antoni Gaudí (mavo, mavo/havo, gemengde leerweg), SG Gerrit Rietveld (beroepsgericht vmbo, basis en kader, gemengde leerweg) en SG W.J. Bladergroen (praktijkonderwijs, vmbo met extra ondersteuning/lwoo, internationale schakelklas)

Het bevoegd gezag berust bij de Stichting Purmerendse ScholenGroep. De PSG wordt geleid door de directeur-bestuurder, de heer drs. Kees Schouten.

Raad van Toezicht

De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van toezicht, die uit zeven leden bestaat. Bij de voordracht van de leden zijn de medezeggenschapsraad van de PSG, het gemeentebestuur van Purmerend, de raad van Toezicht van de stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) en de Ondernemers Federatie Purmerend betrokken. De voorzitter is de heer M.J.P. Hofstede, secretaris is de heer G.J. Karhof. De raad van toezicht is te bereiken via het Centraal Bureau van de PSG. De raad van toezicht is te bereiken via het e-mailadres: raadvantoezicht@psg.nl.

Het (post)adres voor de directeur–bestuurder en raad van toezicht is:
Purmerendse ScholenGroep
Centraal Bureau
Postbus 659
1440 AR Purmerend

telefoon: 0299 – 413366
e-mail: dir@psg.nl