basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Positief schoolklimaat

Respect, veiligheid & plezier

Wij zijn een PBS-school. Positive Behavior Support richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Wij creëren samen, vanuit onze PBS-waarden respect, veiligheid en plezier een veilig, warm en voorspelbaar leerklimaat, het zogenaamde “Gerrit Rietveld schoolklimaat”.

Wij vinden het heel belangrijk dat wij op een positieve manier met elkaar omgaan.

Wij zijn voorspelbaar door:

- door gedrag aan te leren;

- duidelijke gedragsverwachtingen;

- een vaste lesstructuur.

Wij zorgen daardoor voor een veilig schoolklimaat, waarbinnen de leerlingen zich fijn voelen en zij zich kunnen ontwikkelen.

Voorspelbaarheid is ook terug te vinden in onze roosters en onze (online-) lessen, door allemaal hetzelfde te doen en een wij-klimaat te creëren, creëren wij duidelijkheid, veiligheid en zijn voorspelbaar. Er is heerst rust in de school, op de gangen, in de aula en in de lessen.

We zien hetgeen bereikt is inmiddels ook terug in de cijfers van de tevredenheid enquêtes (schooljaar 2022 – 2023) welke onze leerlingen hebben gegeven voor de sfeer en de veiligheid. De komende schooljaren borgen we ons “Gerrit Rietveld schoolklimaat”.

Voor de sfeer gemiddeld 7

 

Structuur in de les

Alle lessen worden gegeven in dezelfde voorspelbare structuur. Doordat alle docenten zich aan dezelfde structuur houden, creëren wij duidelijkheid en zijn daarmee voorspelbaar en dit zorgt voor rust in de lessen. Een les ziet er als volgt uit:

  • Wij groeten elkaar persoonlijk bij de deur
  • De leerlingen hebben een eigen plek in het lokaal
  • We starten met een startacitiveit. De docent geeft aan wat het lesdoel is.
  • Wij werken met ZS, dit betekent dat de leerlingen zelfstandig in stilte aan het werk gaan. Dit is ongeveer 10 min. per les. De docent loopt tijdens ZS langs om de leerlingen te helpen.
  • Aan het einde van de les wordt de les afgerond
  • Wij groeten elkaar bij het weggaan.

Gewenst gedrag wordt gezien en beloond

Positief en gewenst gedrag wordt gezien en beloond. Om gedrag structureel te stimuleren, hebben wij een beloningssysteem dat door alle medewerkers van de school wordt gebruikt. Leerlingen kunnen Gerrit Rietveld munten verdienen. De munten kunnen worden besteed in de schoolwinkel aan schoolspullen of bij twaalf munten kan er een uitslaapkaart gekocht worden.

We hanteren duidelijke afspraken en docenten bieden veiligheid, structuur en voorspelbaarheid. Onze leerlingen voelen zich thuis en daardoor zijn zij in staat om tot leren te komen. Alle medewerkers bekrachtigen gewenst gedrag met complimenten en de aandacht voor ongewenst gedrag wordt minimaal gehouden.

Bij grensoverschrijdend gedrag hanteren wij duidelijke consequenties. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Het samenwerken vanuit de PBS-waarden heeft in ieder geval de ankerwaarde “Vriendelijkheid” opgeleverd, wat naast de al langer aanwezige ankerwaarde “Toegewijd” zorgt voor een goede basis voor ons leerklimaat. Het verworven positieve leerklimaat is een belangrijke voorwaarde voor onze leerlingen om tot leren te komen.