basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg

Voorwoord

Purmerend, juni 2023

Beste ouders en leerlingen,

Ons motto is: Geslaagd in de praktijk!

Hartelijk welkom op SG Gerrit Rietveld, een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Een bruisende school waar medewerkers en leerlingen trots op zijn. SG Gerrit Rietveld biedt vmbo-onderwijs aan op vier niveaus: basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde leerweg en theoretische leerweg.

Samen maken wij de goede sfeer en het juiste klimaat om te kunnen leren en ontwikkelen vanuit drie belangrijke kernwaarden: Respect, Veiligheid en Plezier.

 

Leren door te doen

Onze school is vernoemd naar een inspirerende persoonlijkheid. Gerrit Rietveld was vakman en kunstenaar, met een goed oog voor de link tussen theorie en praktijk. Gerrit Rietveld is een naam die creativiteit, praktijk en visie verenigt. De lef en creativiteit die Rietveld in zijn werk laat zien, is iets waarvan wij hopen dat het een inspiratiebron zal zijn voor onze leerlingen en medewerkers. Leren doe je het beste door te doen en door te leren van je fouten.

 

Wij zien het als onze opdracht om onze leerlingen te begeleiden in een belangrijke fase in hun leven. Een fase waarin veel gebeurt en een belangrijke basis wordt gelegd om zelfstandig een plaats te vinden in de samenleving.

Bij ons op school ontdekken leerlingen wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Een spannend proces waarin ze veel nieuwe ervaringen opdoen, keuzes maken, teleurstellingen overwinnen en successen vieren.

Driehoeksgesprekken

Contact met ouders van onze leerlingen vinden wij erg belangrijk. Welke momenten wij hiervoor organiseren, kunt u terugvinden in onze jaaragenda op de website. Wij nodigen u van harte uit om vooral ook zelf initiatieven te nemen tot contact met ons. Wij stellen uw betrokkenheid zeer op prijs.

Wij vragen ook van u om onze afspraken en regels te onderschrijven en om, indien nodig, samen met ons op te trekken bij het handhaven ervan.

 

Namens de medewerkers van SG Gerrit Rietveld wens ik alle leerlingen en ouders een plezierig en leerzaam schooljaar toe.

Mw. Edith Pals, directeur SG Gerrit Rietveld